tmp

Spolupráce s Logiem změnila život lidí v Bonavitě


Firma Bonavita patří mezi největší výrobce a prodejce výrobků racionální výživy v České republice a mezi významné evropské hráče na trhu snídaňových cereálií. Tvoří třetinu českého trhu a sama zajišťuje distribuci svých výrobků po celé republice. Je rovněž úspěšná v exportu, který činí přibližně 40 % jejího obratu.

„Opakovaně jsme se přesvědčili o účinnosti a spolehlivosti řešení společnosti Logio
– Ing. Přemysl Procházka, majitel, Bonavita

Spolupráce mezi Logiem a Bonavitou začala v květnu 2009. Tehdejší situaci, ve které se Bonavita nacházela, lze popsat velmi jednoduše: silně rostoucí firma, nedostačující skladové kapacity, z toho plynoucí zbytečný pronájem externích skladových ploch, složitá distribuce mezi sklady a plánovaná expanze na nová teritoria. To vše řízené relativně decentralizovaně ve stávajícím informačním systému bez podpory plánování a optimalizace.

,,Věděli jsme, co potřebujeme, a Logio pro to mělo přesně ty správné znalosti.
– Ing. Přemysl Procházka, majitel, Bonavita

Systém Planning Wizard (MinMax) by nasazen na všechny klíčové oblasti firmy. Od top managementu, marketingu, přes obchod, plánování výroby až po nákup surovin, obalů a produktů. Na straně zákazníků dokáže každý den analyzovat milióny prodejních transakcí, identifikovat sezónnost, automaticky odstranit extrémní hodnoty, předpovídat budoucí prodeje a účinky promočních akcí. Ve výrobě a nákupu poté navrhuje správné množství k výrobě nebo objednání produktů, surovin a obalů. Při jakékoliv změně prodejního forecastu tak výroba i nákup ihned reaguje. Systém se přepočítává 4x denně, takže podporuje vysokou flexibilitu Bonavity na jakékoliv změny.

,,Spolupráce s Logiem změnila
život lidí v Bonavitě.“
– Ing. Jan Ficl, marketingový ředitel, Bonavita

Navrhuje objednávky a plány, které firmě Bonavita zaručí, že jejich klíčové položky budou dostupné, zákazník spokojený a připravený zaplatit. Všechna oddělení ve firmě koukají na stejná čísla, priority i ukazatele výkonnosti.

graf

Systém neustále vyhodnocuje citlivost položek na různé promoční aktivity, sleduje jejich ziskovost a reálný účinek jak v prodejích, tak v hrubé marži. Dokáže automaticky navrhnout, které promoakce se vyplatí v daném období u zákazníka realizovat a za jakých podmínek. Marketingu tak dává jasnou zpětnou vazbu o potřebách trhu.

Video z konference 2013

Použité metody a služby

Bonavita

Přínosy

  • Snížení vázaného kapitálu o 35 % při současném zvýšení tržeb o 65 %
  • Okamžité zastavení pronájmu externích skladových ploch, na současný dvojnásobný obrat stačí původní interní skladová plocha
  • Zkrácení doby obratu prakticky na polovinu – z 30 dnů na 17 dnů
  • Zvýšení dostupnosti položek z 96 % na současných 99,9 %

Použité metody a služby

Případové studie