Dynamická simulace výroby a logistiky sníží riziko neočekávaných nákladů při náběhu nových projektů.

Než začnete vyrábět, potřebujete výrobní halu. Víte, jak má být velká? Víte, jak ji v budoucnu bez rizika měnit? Podobných otázek je spousta. Od počtu potřebných strojů, po počet a specializaci zaměstnanců nebo velikost kantýny.


Simulace variant vývoje firmy

Umíte si všechny tyto aspekty živě představit v provozu? Tím to ale nekončí. Výroba se často mění podle požadovaného typu výrobku a skladových zásob. Neměla by se nikdy zastavit, takže musíte vědět, kdy a kde bude připravený materiál, a kdy a kam se bude odvážet. No teď to ještě celé spočítat. To už zní opravdu komplikovaně a je asi jasné, že tužka, čtverečkovaný papír a trojčlenka Vám asi moc nepomohou.

dynamická simulace

Dynamické modelování výroby i provozu

V tuto chvíli přicházíme na scénu my. Máme velmi užitečné simulační nástroje Simio a Simul 8, které si s tímhle vším poradí. Než si začnete špinit ruce od hlíny, navrhneme vám model celé výroby z takového virtuálního Lega. Tedy vlastně ještě něco lepšího, protože se to bude hýbat. Ve světě dynamického modelu navíc ubíhá čas rychleji než v realitě, takže přehledné výsledky dostanete téměř okamžitě. Pouze tak zjistíte, jak postavit a organizovat celou výrobu co nejefektivněji.

Logio je jediným prodejcem licencí unikátního softwarového nástroje SIMIO v České republice a zajišťuje také úvodní školení a zákaznickou podporu. Přečtěte si, co všechno software umí.

Potřebujete:

 • Kvalifikovaně posoudit plánované změny ve výrobním/logis­tickém systému?
 • Identifikovat potenciály úspor?
 • Optimalizovat a efektivněji využívat zdroje, které máte k dispozici?
 • Zvolit správnou variantu řešení ještě před vlastní investicí?
 • Eliminovat rizika špatných rozhodnutí?
 • Efektivní nástroj pro flexibiliní rozhodování v ekonomické krizi?

Pokud ano, pak je dynamická simulace ideální metodou pro řešení Vašich problémů. Dynamická simulace je moderní nástroj pro plánování, návrh, optimalizaci a reengineering výrobních, logistických, či obslužných systémů.

Naše zkušenosti s dynamickou simulací

Dynamickou simulaci často využíváme pro řešení problémů našich klientů zejména v automobilovém průmyslu, ve výrobě rychloobrátkového zboží (FMCG), potravinářství a v chemické výrobě.

Mezi projekty dynamické simulace realizované firmou Logio patří:

 • Simulace výroby nealkoholických nápojů
 • Simulace nových logistických konceptů ve výrobě a logistice
 • Simulace manipulace materiálu ve výrobní hale
 • Simulace expedice potravinářských produktů
 • Simulace logistické obsluhy průmyslového areálu
 • Simulace montážní linky v automobilové výrobě
 • Optimalizace výrobních dávek na lisovně
 • Nastavení tažných systémů materiálových toků, simulace kanbanových dávek