Logistická podpora plánování projektů garantuje hladký náběh nové výroby

Výrobní a zpracovatelský průmysl je světem sám o sobě. My v něm žijeme a řešíme problémy logistiky už přes třináct let.


Náběh nové výroby

Kdo kdy měl na starosti náběh nové výroby moc dobře ví, jak složitá úloha to je. Od studie proveditelnosti, přes detailní koncept fungování dodavatelského řetězce včetně výběru technologií až po technickou podporu při výběru dodavatelů. Pokud má náš zákazník záměr rozběhnout výrobu komponent či třeba automobilu na zelené louce nebo v existujícím provozu zajistit náběh výroby nového produktu, jsme jedna z mála firem ve středoevropském regionu, která dokáže garantovat úspěšnou implementaci takového projektu a dodržení termínů. Jsme toho schopní právě na základě našich dosavadních zkušeností.

Zpracujeme feasibility study i alternativní projektový business case

Jak to vypadá v praxi? Na základě strategického záměru našeho zákazníka vypracujeme feasibility study nebo oponenturu a navrhneme případná alternativní řešení včetně business case. To znamená, že jsme schopní ujasnit a následně definovat skutečné požadavky na vyžadovaný servis a logistické kapacity plynoucí z odsouhlaseného strategického záměru. Ještě v přípravné fázi kdy máme pouze virtuální koncept děláme to, že celou výrobu namodelujeme, testujeme, vizuálně znázorníme a vyhodnotíme včetně všech možných variant. Říkáme tomu dynamická simulace výroby.

V projektu implementace dbáme na řízení rizik i krizový management

Celý projekt implementace samozřejmě řídíme včetně ošetření možných rizik. Připraveni jsme i na možnost krizového managementu. Chcete-li, můžete si nás představit jako architekta, projektanta a stavební dozor v jedné osobě.

Výrobní a dispoziční plán v kontextu celé firmy

Do této představy patří i urbanista, který se stará o celý ekosystém a širší kontext. Proč? Dobře si uvědomujeme, že se nestaráme pouze o jeden projekt, ale zasahujeme do celého výrobního systému, kde běží několik projektů paralelně. Některé z nich nabíhají, některé budou nabíhat v budoucnosti, jiné zase zanikají nebo se utlumují. A proto se každý výrobní provoz pořád mění a přetváří, což má dopad na celou řadu parametrů od ideálního dispozičního plánu přes procesy až po použité technologie.

Že investice do této služby byla dobrým rozhodnutím jsme zvyklí prokazovat na základě dodržení rozpočtu i termínů a funkčnosti dodaného řešení, včetně interních metrik např. logistické náklady na jeden vyrobený díl či produkt. Na rozdíl od interního plánovacího útvaru nabízíme maximální flexibilitu - jsme schopní nasazovat a odebírat kapacity dle aktuálních potřeb projektu.