Metody a služby

ŘÍZENÍ DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)


Celá naše metodika vychází z poznatku, že každý článek dodavatelského řetězce lze rozdělit přesně na pět oblastí, ať už jste automobilka, hospoda, nebo banka. Ve všech oblastech logicky může dojít ke zbytečnému plýtvání. Pro ty nejvýznamnější obory podnikání máme přehled o problémech v jednotlivých oblastech a vyvinuli jsme metody a nástroje pro jejich řešení. Ty pak učíme naše klienty používat, aby mohli zamezit zbytečnému plýtvání.

metody a služby