tmp

Před tímto projektem se v Office Depot trasy plánovaly ručně. Zabralo to hodně času i energie.


V Česku je Office Depot největším dodavatelem kancelářských potřeb. Tato společnost navazuje na úspěšnou tradici společnosti Papirius, která zde působila od roku 1993. Během své třináctileté historie se Papirius stal nejvýznamnějším dodavatelem kancelářského zboží nejen v České republice, ale postupně také na Slovensku, v Maďarsku, Litvě a nejnověji v Polsku. V zájmu dalšího rozvoje společnosti došlo v roce 2007 ke spojení s americkou nadnárodní korporací Office Depot.

„... nemluvě o chybovosti lidského faktoru.“

Firma Office Depot za námi přišla s jednoduchým problémem. O plánování tras dodávek rozvážejících objednávky se před realizací našeho projektu starali tři zaměstnanci bez výraznější IT podpory. To kladlo vysoké nároky na jejich kvalifikaci a zároveň docházelo k problémům se zastupitelností, nemluvě o chybovosti lidského faktoru.

Na samotném začátku projektu jsme ve spolupráci s Office Depot zajistili měření a zaznamenávání klíčových dat. Ta nám umožnila spočítat profitabilitu zavedení nového systému. Také jsme zjistili, že kvůli lidskému faktoru byla auta přetěžována a docházelo tak k jejich postupnému poškozování.

„Dnes odvádí většinu komplikované
práce při plánování Roadnet...“

To jsme rychle napravili a nasadili aplikaci Roadnet Transportation Suite, kterou jsme integrovali s dalšími firemními systémy. Dnes odvádí většinu komplikované práce při plánování Roadnet, takže úkolem obsluhy je pouze vizuálně na mapě zkontrolovat, zda jsou spočítané trasy v pořádku.

Tvorbu tras a přiřazování objednávek jednotlivým automobilům lze provádět několikrát denně, čímž se výrazně zlepšila schopnost připravovat objednávky už v průběhu dne. Díky tomu není potřeba čekat až do konce dne a uzavření objednávek pro daný den.

Navíc si při zapojení Roadnetu můžeme být jistí, že všechny dodávky jezdí po trasách, kde se zbytečně neplýtvá, ani palivem ani časem řidičů. Takže až dostanete objednané zboží z Office Depot, vzpomeňte si prosím na nás. Je to tak trochu díky naší práci.

Použité metody a služby

Office Depot

Přínosy

  • Vizuální zpracování tras.
  • Postupné zpracování objednávek v průběhu dne.
  • Plánování tras dnes zvládne operátor zákaznického servisu.
  • Snížení počtu ujetých kilometrů

Použité metody a služby

Případové studie