Procesní analýza a optimalizace pro efektivní firmu nejen při implementaci nového informačního systému

Procesy jsou motorem každé firmy. Umožňují konzistentní opakování klíčových i podpůrných činností způsobem, který Vám vydělává peníze nebo přináší jinou hodnotu.


Efektivní procesy dělají efektivní firmu

Optimální nastavení firemních procesů a zodpovědnosti je stále důležitějším tématem napříč všemi obory a odvětvími. Mnoho problémů ve firmě vzniká nedůsledně nastavenými procesy, které Vám přerostly přes hlavu. Tyto problémy dokážeme identifikovat, najít potenciály pro zlepšení, navrhnout vhodná řešení a dohlédnout, aby se stala realitou.

Měřitelné výsledky procesní analýzy

Procesy jsou komplexní. Fungují v kontextu nejrůznějších vazeb. Je třeba je sledovat a vnímat od začátku až do konce, od vstupu a zdrojů až po všechny výstupy a přidanou hodnotu, kterou vytvářejí. V žádném Vašem procesu nesmí být černá skříňka, o níž se 100% jistotou nemůžete říci, co přesně dělá.

Přinosy procesní optimalizace

Procesy jsou živé. Ale to neznamená, že si mohou žít vlastním životem!

Optimalizace procesů

Pomocí našich zkušeností a nástrojů jako QPR Process Analyzer mapujeme současný stav a navrhujeme konkrétní zlepšení.

Vedení výběrových řízení

Pomůžeme Vám vybrat toto nejlepšího dodavatele dle vašich potřeb a požadavků.

Dozor implementace

Dohlédneme na to, aby implementované řešení odpovídalo potřebám a zadání.

Projektové řízení

Navržené změny dovedeme k úspěšnému cíli projektu.

Procesní audit

Po zavedení změn ověříme úspěšnost realizovaných změn a navrhneme opatření k jejich dalšímu rozvoji.