Optimalizace výroby pomůže zvýšit konkurenceschopnost vašeho podnikání

Pro nás je optimalizace výroby je týmový sport, který spočívá v odhalování plýtvání ve výrobě.


Optimalizace výroby

Možných zdrojů plýtvání je dle naší metodiky jenom 7 a my je lidem ve výrobě nejen pomáháme najít, ale učíme je v tom pokračovat i po skončení projektu.

Mimo to pracujeme ještě s metodikou Value Stream Mappingu (VSM) neboli mapováním hodnotových toků. Hodnotový tok zahrnuje všechny kroky, přidávající i nepřidávající hodnotu, potřebné k tvorbě produktu pro zákazníka od začátku do konce.

Abychom věděli, co máme s plýtváním dělat, používáme tužku, papír a hlavně software eVSM. Díky tomu můžeme uspořit vaše náklady na manipulační techniku optimalizací tras a začít efektivně řídit životní cyklus a správu manipulační techniky. V některých případech dojde i na dynamickou simulaci výroby.

Konkrétně odhalíme, když se vyrábí víc než je potřeba, jestli je zásob tak akorát, zda nepřepravujete některé materiály zbytečně. Možná některé stroje nebo lidé nemají v některých momentech co dělat nebo ztrácíte výrobní kapacitu na výrobě vadných kusů.