Reverzní logistika a obalové hospodářství - náklady na které se často zapomíná

Neboli také logistika zpětných toků je soubor metodik, které vám umožňují pracovat mimo jiné s obalovými materiály, které se od vašich odběratelů vracejí, abyste je mohli znovu použít.


Logistika zpětných toků

Když si představíte talíře v restauraci, na kterých je hostům dodáno jídlo, a které se pak vrátí zpátky k umytí a dalšímu použití, nebudete daleko od pravdy..

I když by se to mohlo zdát, podstata reversní logistiky netkví pouze ve snižování nákladů na nové materiály, ale také v ohledu na životní prostředí. Stejně jako talíř po jídle nevyhodíte, pokud není prasklý, tak se Vám možná vyplatí znovu využít obalové materiály a další prvky, které prošly spotřebou. My dokážeme spočítat i to, zda se více nevyplatí jednocestný obal místo vratného. V mnoha odvětvích to tak je. Zatímco byste si mohli myslet, jak šetříte přírodu díky recyklaci, tak ve skutečnosti byste tím možná plýtvali energii na zbytečné přesouvání a skladování prázdných obalů.

Obalové hospodářství tvoří až 80% nákladů nových projektů