Strategie logistiky a řízení dodavatelských řetězců (supply chain management) je nedílnou součástí každé firemní strategie.

Tvorba strategie vždy začíná prázdným plátnem. My Vám ho pomůžeme smysluplně naplnit.


Víte, jak bude vypadat Váš dodavatelský řetězec (supply chain) za pět nebo deset let, a kolik to bude všechno stát? Dokážete si vůbec představit ideální budoucnost, ke které chcete směřovat?

Návrh a plán rozvoje logistiky (supply chain)

Řekneme Vám, které vize patří do domény science fiction, a které cesty už naši předchůdci neúspěšně vyzkoušeli. Toto téma je úzce provázané s Vaší firemní strategií. Jinak bude sklad vypadat u firmy s agresivní růstovou strategií a jinak u firmy, která chce růst udržitelným tempem.

Efektivní Supply chain management dovnitř i ven z firmy

Strategie logistiky a řízení dodavatelských řetězců je komplexní služba firmy Logio, která Vám přináší návrhy rozvoje logistiky v různých časových horizontech. Porovnává různé varianty uspořádání Supply Chainu, vaší distribuční sítě, uspořádání skladů a investice do logistických technologií.

Strategie logistiky a řízení dodavatelských řetězců je komplexní řešení pro Supply Chain Management (SCM) bez bílých míst. Efektivně propojuje všechny procesy podél dodavatelského řetězce a uvnitř firmy. Řízení dodavatelských řetězců v podání Logio vytváří v podnikání přidanou hodnotu.

  • Potřebujete vyhodnotit výhodnost logistického outsourcingu?
  • Nevíte, jaké investice do logistiky potřebujete a jak je ekonomicky odůvodnit?
  • Jsou Vaše logistické technologie zastaralé a potřebují obnovit?
  • Nevíte, kolik potřebujete distribučních center a kde je umístit?
  • Nevíte, jak řídit zásoby a jak řídit vztah s dodavateli?

Řešení Strategie logistiky a řízení dodavatelských řetězců (supply chain management) přináší optimalizaci celého dodavatelského řetězce. Nebudeme navrhovat změny s izolovaným dopadem, chceme spolu s Vámi využít celý potenciál zlepšení. Kombinovat budeme správně řízené zásoby v řetězci, správně organizovanou distribuci, správně vybrané skladovací technologie. Vše doplňují správně nastavené logistické procesy podporované vhodnými informačními systémy. Podrobné vyhodnocení současné logistiky přeneseme do akčních plánů optimalizace. Ty sestavíme podle priorit, kvalifikovaně odhadneme investiční náročnost realizace a očekávané přínosy.

Optimalizace celého dodavatelského řetězce (supply chain)

Prvním krokem krokem práce na strategii je vždy logistický audit, který nabízíme zdarma. Chceme totiž vycházet z již realizovaných investicí a reálné aktuální situace. Náš proces směřuje od identifikace skutečných problémů, přes konkrétní zacílení k samotnému návrhu dlouhodobé strategie.

Prvotním úkolem, na kterém významně závisí úspěšnost řešení, je podrobná specifikace problému. Spoluprací se zadavatelem definujeme požadované cíle a kritéria jeho pozdějšího hodnocení. V kontextu strategie řízení dodavatelských řetězců a logistiky je zde klíčová návaznost na firemní strategii. Osvědčeným způsobem je provedení logistického scanu nebo podrobnějšího logistického auditu.